Repdag fr om ht 2017 blir TORSDAGAR
2017-04-24 15:31
Från och med höstterminen 2017 kommer våra barn- och ungdomskörer repetera på
Torsdagar istället för Måndagar.

Det gäller:

- Miniorkören
- Sångfåglarna 1 och 2
- Barnkören
- Diskantkören
- Nya ungdomskören

Samma klockslag och lokaler gäller som tidigare.
Nyhetsarkiv