Välkommen till AF kyrkas ungdomskör
som riktar sig till körvana ungdomar i åldern 13–17 år


Repetitioner äger rum på torsdagar kl. 18.45–20.30 inkl. paus med fika
som vanligtvis ordnas av församlingspersonal och ingår i terminsavgiften.
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Christoffer Holgersson.


AFuk sjunger allt från enstämmig till flerstämmig körmusik för sopraner och altar och på sikt även tenorer och basar. Vi sjunger a cappella eller tillsammans med orgel/piano och ibland verk och kompositioner med mindre eller större orkester och solister. Repertoaren riktar sig mot den klassiska körrepertoaren men vi sjunger också körmusik inom jazz, visa, folkton m m.


Provsjungning krävs och både egen övning och hög närvaro förväntas.
Provsjungningar äger vanligtvis rum i slutet av vårterminen samt under mitten/slutet av augusti inför höstterminsstarten.

Avgiften är 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan).

Syskonrabatt

Om det är fler i syskonskaran som medverkar i någon av barn- och ungdomskörerna utgår 200 kr syskonrabatt efter första fullt betalande syskonet upp t om 17 års ålder.
Exempel:
Syskon 1 sjunger i diskantkören: 700 kr för syskon 1.
Syskon 2 sjunger också i diskantkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 2.
Syskon 3 sjunger i barnkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 3.


Nyheter från föreningen
Det finns inga nyheter..