Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till AF kyrkas ungdomskör
AFuk riktar sig till körvana ungdomar i åldrarna 14 till omkring 18 år

Från ht 2018 äger repetitioner rum på tisdagar kl. 18.15 – 20.30 inkl. paus med fika
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Christoffer Holgersson.


Läsåret 2018/2019 innebär många utvecklande och inspirerande projekt som bl a:


 • MESSIAS av Händel som kommer att framföras på påsknatten 2019.
  Messias framför vi i samarbete med Adolf Fredriks kyrkas kammarkör.
  Professionell barockorkester, som spelar på tidstrogna instrument, och namnkunniga solister medverkar. 
 • Lägerhelg under höstterminen där vi repeterar mycket på Messias samt inför kommande Lucia- och julkonserter.
 • Lucia- och Julmatinékonsert i Adolf Fredriks kyrka.
 • Julkonserter i Stockholms Konserthus med Kungliga Filharmonikerna,
  solisterna Rigmor Gustafsson, Michael Weinius och David Lindgren
  samt konsertvärd Claes Eriksson
 • Samarbete med en av våra vänkörer - Chorista - då vi framför musik av
  Susanna Lindmark.
 • Körtävling utomlands ht 2019 ligger som långsiktig plan för kören och repertoar
  under fr a vt 2019 kommer vara grunden till tävlingsrepertoaren ht 2019.
 • Gudstjänster i Adolf Fredriks kyrka är en självklar del där AFuk medverkar
  med körsång några tillfällen per termin. 


AFuk sjunger allt från enstämmig till flerstämmig körmusik. Vi sjunger både a cappella och tillsammans med orgel/piano och ibland verk och kompositioner med mindre eller större orkester och solister. Repertoaren är företrädesvis den klassiska körrepertoaren men AFuk sjunger ibland också musik inom jazz, visa, folkton mm.


Provsjungning krävs och både egen övning och hög närvaro förväntas av varje enskild medlem.
Provsjungningar äger vanligtvis rum i slutet av vårterminen samt under mitten/slutet av augusti inför höstterminsstarten. 


Intresserad - Fyll i intresseanmälan här.


Terminsavgiften är 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan).

Syskonrabatt

Om syskon medverkar i någon av barn- och ungdomskörerna utgår 200 kr syskonrabatt efter första fullt betalande syskonet.
Exempel:
Syskon 1 sjunger i diskantkören: 700 kr för syskon 1.
Syskon 2 sjunger också i diskantkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 2.
Syskon 3 sjunger i barnkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 3.


Nyheter från föreningen
Det finns inga nyheter..