Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till AF kyrkas ungdomskör
som riktar sig till körvana ungdomar i åldern 14–19 år


Från ht 2018 äger repetitioner rum på tisdagar kl. 18.15 – 20.30 inkl. paus med fika
som vanligtvis ordnas av församlingspersonal och ingår i terminsavgiften.
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Christoffer Holgersson.


Läsåret 2018/2019 innebär många utvecklande och inspirerande projekt.

  • MESSIAS av Händel står på programmet och kommer att framföras på påsknatten 2019.
    Det sker i samarbete med Adolf Fredriks kyrkas kammarkör och Körkonfirmanderna samt
    en professionell barockorkester med tidstrogna instrument och namnkunniga solister.
  • Lägerhelg med körkonfirmander där vi repeterar fr a Messias
  • Lucia- och Julmatinékonsert runt Lucia.
  • AFuk medverkar också som en av körerna på Julkonserter i Stockholms Konserthus med Kungliga Filharmonikerna, solisterna Rigmor Gustafsson, Michael Weinius och David Lindgren.
  • AFuk förbereder sig också för utlandsresa och medverkan på körtävling ht 2019
  • AFuk medverkar också regelbundet på gudstjänster i Adolf Fredriks kyrka


AFuk sjunger allt från enstämmig till flerstämmig körmusik. Vi sjunger a cappella eller tillsammans med orgel/piano och ibland verk och kompositioner med mindre eller större orkester och solister. Repertoaren riktar sig fr a mot den klassiska körrepertoaren men vi sjunger också körmusik inom jazz, visa, folkton m m.


Provsjungning krävs och både egen övning och hög närvaro förväntas.
Provsjungningar äger vanligtvis rum i slutet av vårterminen samt under mitten/slutet av augusti inför höstterminsstarten.

Avgiften är 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan).

Syskonrabatt

Om det är syskon som medverkar i någon av barn- och ungdomskörerna utgår 200 kr syskonrabatt efter första fullt betalande syskonet upp t om 17 års ålder.
Exempel:
Syskon 1 sjunger i diskantkören: 700 kr för syskon 1.
Syskon 2 sjunger också i diskantkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 2.
Syskon 3 sjunger i barnkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 3.


Nyheter från föreningen
Det finns inga nyheter..