Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Våra körer
AF kyrkas miniorkör (för barn födda 2012-2013)
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas sångfåglar (för barn födda 2009-2012)
Hanna Lindberg, Körledare
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas körlek (för barn födda 2013-2014)
Hanna Lindberg, Körledare
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas barnkör (för barn födda 2010-2011)
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas diskantkör (för barn födda 2005-2009)
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas ungdomskör (för ungdom född 1999-2004)
Christoffer Holgersson, Körledare