Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Våra körer
AF kyrkas miniorkör (för barn födda 2013)
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas sångfåglar (för barn födda 2010-2012)
Hanna Lindberg, Körledare
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas körlek (för barn födda 2014-2015)
Hanna Lindberg, Körledare
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas barnkör (för barn födda 2011-2012)
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas diskantkör (för barn födda 2006-2010)
Isabel Josephson, Körledare
 
AF kyrkas ungdomskör (för ungdom född 1999-2005)
Isabel Josephson, Körledare